2024 m. kovo 14 d. įvyko asociacijos "Apsaugos verslo grupė" narių eilinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
2023 m. birželio mėn. 12 d. vyko VILNIUS TECH Saugos sistemų inžinerijos studijų programos baigiamųjų darbų gynimas

STATYBOS TAISYKLĖS ST134637738.12:2023

Asociacija „Apsaugos verslo grupė“ yra parengusi statybos taisykles, kurios yra privalomos atestuotoms ir norinčioms atestuotis statybos įmonėms pagal Organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ VIII d. 22 p.
2023 m. kovo 2 d. įvyko asociacijos "Apsaugos verslo grupė" narių eilinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas.

2023 m. kovo 2 d. įvyko asociacijos "Apsaugos verslo grupė" narių eilinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas.
Kreipimasis į Asociacijos narius ir Apsaugos verslo bendruomenę

Asociacija „Apsaugos verslo grupė“ organizavo jau 11-ąją Lietuvos asmens ir turto saugos specialistų konferenciją „Technologinis progresas, dirbtinis intelektas, verslo atsakingumas bei skaidrumas asmens ir turto apsaugoje“

Konkurso "Metų inovacija 2019" nugalėtojai

STATYBOS TAISYKLĖS

Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ naujai parengtoos statybos taisyklės ST 134637738.10:2019 "Statinių inžinerinių sistemų (nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), apsaugos nuo įsibrovimo ir apiplėšimo pavojaus signalizavimo, vaizdo stebėjimo, patekimo kontrolės, stacionariųjų gaisrų gesinimo, gaisro aptikimo ir signalizavimo; elektros įrenginių ir linijų) ir elektros bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių tinklų įrengimo darbai“

Pasaulis darosi mažiau saugus, todėl sauga tampa kiekvienos veiklos strateginiu tikslu. Siūlome rinktis studijų programą „Saugos sistemų inžinerija“Vilniaus Gedimino technikos universitete
Asociacijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) partnerystė. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

2012 m. birželio 14 d. Baltijos šalių Lietuvos, Latvijos ir Estijos apsaugos verslo įmonių asociacijų atstovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų veiksmų apsaugos versle.
Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt