2017-03-30

 

Asociacijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) partnerystė. Bendradarbiavimo sutartis.
Daugiau apie bendradarbiavimą Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo sutartis

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2012 m. birželio 14 d. Baltijos šalių Lietuvos, Latvijos ir Estijos apsaugos verslo įmonių asociacijų atstovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų veiksmų apsaugos versle.

 

    Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2012 m. birželio 14 d. Latvijos Respublikos Vidaus reikalų ministerijoje Rygoje. Latvijos Respublikai atstovaujant “Latvijos saugumo verslo asociacijos” prezidento Janis Zepas, Lietuvos Respublikai atstovaujant asociacijos “Apsaugos verslo grupės” prezidento Sauliaus Pridotko, Estijos Respublikai atstovaujant “Estijos Saugumo verslo asociacijai” prezidento Kaupo Kūsik. Renginyje dalyvavo Baltijos šalių apsaugos verslo asociacijų atstovai, Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministras Rihard Kozlovskij ir Latvijos Respublikos policijos generalinis komisaras Intas Kuzis. Renginio metu buvo pasirašyta Baltijos šalių bendradarbiavimo sutartis. Bendradarbiavimo sutartyje numatytos sritys:

  • šalių tarpusavio apsikeitimas informacija saugumo užtikrinimo srityje;
  • naujausios informacijose apie Šalių tarpusavio bendradarbiavimą skelbimas Žiniasklaidoje;
  • bendradarbiavimas saugos įmonių, jų darbuotojų ir saugumą užtikrinandčių fizinių asmenų teisių pripažinimo ir jų kontroles taisyklių srityje;
  • bendradarbiavimas ruošiant darbuotojų ir specialistų mokymų ir kvalifikacijos kelimo programas ir kvalifikacijos atitikties kontroles srityje;
  • bendradarbiavimas standartizacijos, techninių ir organizacinių priemonių srityje;
  • bendradarbiavimas socialinio dialogo tarp sektoriaus asociacijų ir profesinų sąjungų srityje;
  • laisvo judejimo teisės apribojimų mažinimas;
  • asociacijų narių veiklos sąlygų gerinimas bendradarbiavimas su vietinemis institucijomis, prižiūrinčiomis asociacijų veiklą;
  • atstovavimas šalių interesams ir jų gynimas vietinėse ir tarptautinese organizacijose;

 

    „Tikiuosi, kad šis regioninis nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas taps pagrindu keistis geriausia praktika saugumo užtikrinimo srityje, padės rasti novatoriškus sprendimus Baltijos šalių regione, nes saugumo niekada nebūna per daug“,- sakė Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministras Rihard Kozlovskij.

    „Šiuo bendradarbiavimu tikimės padidinti tarpusavio informacijos apsikeitimą saugos užtikrinimo srityje Baltijos šalių regione, bendradarbiavimą socialinio dialogo tarp sektoriaus asociacijų ir profesinių sąjungų srityje. Glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos, Estijos kolegomis dėl saugos įmonių darbuotojų ir saugumą užtikrinančių fizinių asmenų teisių pripažinimo, keičiamės informacija kaip pagerinti teisės aktus nacionalinio saugumo srityje“- dėstė savo mintis Latvijos saugumo verslo asociacijos prezidentas Janis Zepis. 

    Latvijos apsaugos verslo asociacija LDBA įkurta 1997 metais, vienija didžiausias 30 įmonių, veikiančias apsaugos verslo srityje. Atstovauja ir gina Asociacijos narių teises ir interesus santykiuose su valstybinėmis ir kitomis institucijomis. Asociacijos tikslai dalyvauti ekonominio ir profesinio tobulėjimo programose, užkirsti kelią nesąžiningai konkurencijai ir korupcijai.  Pagrindinis LDBA uždavinys teikti kvalifikuotą saugumą, paslaugas viešajai tvarkai ir saugumui, dalyvavimas kovai su nusikalstamumu.

    Asociacija “Apsaugos verslo grupė” įkurta 1995 m. vienija daugiau nei 50 Lietuvos asmens, turto bei verslo Apsaugos srityje veikiančių įmonių. Asociacijos tikslas - narių interesų atstovavimas ir gynimas, lėšų kooperavimas bendrų socialinių, ekonominių programų įgyvendinimui, visokeriopos informacinės, teisinės, metodinės bei organizacinės paramos nariams teikimas.

    Estijos saugumo verslo asociacija įkurta 1993 m. atstovauja didžiausias apsaugos versle veikiančias įmones. Asociacijos tikslas – atstovauti narių interesus nacionaliniu lygmeniu, užtikrinti sąžiningą konkurenciją, gerą verslo praktiką.

 

 

Asociacija “Apsaugos verslo grupė”

www.avg.lt

 (8 5) 262 81 75 arba (8 611) 32 0 42; info@avg.lt

   

 

Akimirkos iš Rygoje vykusio renginio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociacija “Apsaugos verslo grupė”

Atsakingoji sekretorė/administracijos vadovė
Dalia Dženkaitytė
(8 5) 262 81 75 arba (8 611) 32 0 42; info@avg.lt
 

 

Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt