2017-03-30

Asociacijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) partnerystė. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

 

 Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) 2016 metais pradėjo vykdyti naują bakalauro studijų programą „Saugos sistemų inžinerija“. Šios studijos suteiks technologijos mokslų, saugos inžinerijos bakalauro specializaciją. Absolventai gebės vertinti įmonės ir atskirų objektų saugumą, identifikuoti rizikas ir potencialias grėsmes. Nustačius galimus pavojus ir grėsmes, saugos inžinierius, pasirenkant modernias saugos priemones (fizinę, elektroninę, informacinę, organizacinę), vykdys saugos sistemos įgyvendinimo projektą (projektavimas, komplektavimas, įrengimas, testavimas, aptarnavimas, plėtra). Saugos inžinerija sprendžia integruotus, daugiatikslius saugos uždavinius, todėl saugos specialistas, turintis platų kompetencijų spektrą, gebės objektyviai vertinti saugumo lygį bei priimti efektyvesnius sprendimus, užtikrinant maksimalią saugos būseną. Ši programa orientuota į Lietuvos darbo rinką, vertinant pasaulines apsaugos paslaugų ūkio raidos tendencijas. Prognozuojama, kad Lietuvos Respublikai įgyvendinant Europos tarybos direktyvą 2008/114/EC saugos paslaugų poreikis didės. Manoma, kad Saugos sistemų inžinerijos specialybė yra perspektyvi. Optimalus asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ narių ir VGTU bendradarbiavimas sudarys prielaidas parengti saugos inžinerijos specialistus, kurie atitiktų darbdavių poreikius ir Lietuvos rinkos ypatumus, o taip pat būtų konkurencingi tarptautinėje erdvėje. Bendromis pastangomis skleisime informaciją apie saugos verslo plėtrą ir saugos inžinerijos specialistų poreikius, pasidalinsime patarimais ir pastabomis studijų programos turiniui ir eigai, bendradarbiausime studentų įgūdžių ugdymo procese, taip pat kitų galimų studijų programų (neakivaizdinių, tęstinių ir pan.) kūrime.

Manome, kad pratnerystė bus naudinga abiems pusėms ir drauge populiarinsime saugos sritį bei perspektyvias studijas. 2017-03-29 susitikime su VGTU vadovybe pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
 

Informacinis VGTU pranešimas apie bendradarbiavimo sutarties pasirašymą www.vgtu.lt/vgtu-naujienu-portalas/universiteto-pulsas/tarp-vgtu-partneriu-asociacija-apsaugos-verslo-grupe/246059

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asociacijos prezidentas Saulius Pridotkas su Valdybos nariu Audriumi Ališausku dalyvavo pirmame LT, LV, EE saugos srityje veikiančių asociacijų susitikime  Rygoje (Latvija). Susitikimo metu buvo asociacijos pristatė savo veiklas, buvo nuspręsta pasirašyti bendradarbiavimo ir ketinimų protokolą tarp asociacijų, kuris šiuo metu yra ruošiamas bei nuspręsta kas metai organizuoti analogiškus susitikimus tikslu keistis aktualia informacija bei sumažinti galimus verslo ir saugos darbuotojų skirtumus pabaltijo šalyse. Taip pat svarstyta galimybė dalyvauti CoESS veikloje pabaltijo jungtinio vieneto būdu.

 

Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt