Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" eilinis visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas š.m. balandžio 9 d.!

2020-03-12
Asociacijos "Apsaugos verslo grupė" eilinis visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas š.m. balandžio 9 d.!

 Š.m. balandžio 9 d. (ketvirtadienį), 10:30 val. Asociacijos “Apsaugos verslo grupė” Valdyba kviečia Asociacijos narius į eilinį visuotinį ataskaitinį Asociacijos „Apsaugos verslo grupė“ narių susirinkimą.

 

 

 

DARBOTVARKĖ:

1.      Asociacijos prezidento sveikinimo žodis.

2.      Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus rinkimas.

3.      Pranešimų reglamento tvirtinimas.

4.  Valdybos 2019 m. veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Pranešėjai: asociacijos prezidentas, komitetų pirmininkai – Konstantinas Lavrinovičius, Alfred Timofeičev, Vytautas Kregždė).

5.   Revizijos komisijos 2019 m. finansinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas (Pranešėjas – revizijos komisijos pirmininkas – Vytautas Šaikus).

6.      Revizijos komisijos rinkimai ir balsų skaičiavimo komisijos sudarymas.

7.      Prezidento rinkimai.

8.      Valdybos narių rinkimai.

9.      Asociacijos narių pasisakymai.

10.    Baigiamasis žodis.

11.    Pietūs su diskusijomis grupėse.

 

       Asociacijos nariai gali siūlyti įtraukti papildomus klausimus į susirinkimo darbotvarkę per 5 kalendorines dienas nuo pranešimo gavimo dienos.

       Susirinkimas įvyks viešbutyje  „Green Park Hotel Vilnius“ (Ukmerges g. 363, Fabijoniškės, Vilnius).

       dalyvavimas privalomas. Informuojame, jog įgaliotinių dalyvavimas (kai Asociacijos nariui - juridiniam asmeniui (įmonei) atstovauti įgaliojamas kitas Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė))  visuotiniame susirinkime NEGALIMAS. Asociacijos narys – juridinis asmuo (įmonė) gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens (įmonės) darbuotojų. Jei Asociacijos narį – juridinį asmenį (įmonę)  susirinkime atstovaus ne įmonės Vadovas, būtinas  įmonės Vadovo pasirašytas, antspauduotas apvaliu (herbiniu) įmonės antspaudu įgaliojimas tam asmeniui, kuris atstovaus įmonę susirinkime. Įgaliojimą prašome atsiųsti iš anksto Asociacijai “Apsaugos verslo grupė” registruotu paštu adresu Taikos g. 130A, 05226 Vilnius arba pateikti atsakingajai sekretorei visuotiniame Asociacijos narių susirinkime.

       Dalyvių registracijos pradžia – 9:45 val.

    Visais rūpimais klausimais prašome kontaktuoti su Asociacijos “Apsaugos verslo grupė“ atsakingąja sekretore/administracijos vadove šiais telefonais: (8 5) 262 81 75 arba (8 611) 32 0 42.

Partneriai
Taikos g. 130A, Vilnius
LT-05226
Tel/faks.: 8 5 2628175
Mob. tel.: 8 611 32042
El. paštas: info@avg.lt